2019

Elke donderdagavond om 18.00 uur is er samen eten. Leuk als jij een keer kosteloos aansluit.

Stadsverlichting (meditatie) iedere tweede zondag van de maand van 20.00-21.00 uur

Filmavond

Op woensdag 13 november organiseert de Thuishaven haar eerste filmavond.
Inspirerende films over uitgangspunten voor een mooie Aarde.

Deze avond kijken we naar Down to Earth.

Een Nederlands gezin met drie kinderen laat hier alles achter en zwerft vijf jaar over de Aarde. Ze bezoeken stamhoofden op zes continenten. Zeer inspirerende mensen. Na afloop van de film praten we nog even na. Aanvang 19.30 uur Bijdrage op vrijwillige basis.

 

Voice Dialoque voor coaches en therapeuten

Twee-daagse training op 22 en 23 november door Wilma Lubberman en Nelja Grimm-van Dijk.
Een praktische methode voor het onderzoek naar de persoonlijke copingstijl en hulp bij het kunnen veranderen van gedrag

Over Voice Dialogue

Iedereen heeft wel verschillende kanten in zich, die soms ongemerkt ons handelen bepalen. Het psychologische gedachtegoed van Voice Dialogue werkt met deze kanten. De innerlijke bus wordt als metafoor gebruikt. Door opvoeding en de sociale kaders waarin iemand opgroeit zijn er sterke (toegestane) en minder sterke (verstoten) kanten ontstaan. Een bepaalde manier van reageren wordt een
automatisch patroon. We hebben vaak niet eens in de gaten waarom we op een bepaalde manier reageren.
Door hier wel bewust van te worden en te begrijpen waarom het is ontstaan, komt er ruimte voor verandering. De innerlijke
dialogen krijgen aandacht en worden gebruikt om weer regie te ervaren over onszelf.

Want kwetsbaarheid wordt in onze kindertijd op een bepaalde manier beschermd. Als volwassene is het mogelijk om het
patroon wat er is ontwikkelt te zien, en er ook andere mogelijkheden naast te zetten. Er is dan een keuze tussen bijvoorbeeld “de harde werker” en “de luilak”. Burn-out ontstaat bijvoorbeeld als “de harde werker” vooral steeds aanwezig is in de innerlijke dialoog. De innerlijke bus, en de vraag aan jezelf stellen: “ Wie zit er achter het stuur” kan al verhelderend zijn, is onze ervaring.

 

‘Soms roep ik mijn ikken bij elkaar,
Ik heb inmiddels al een aardig reservoir,
En als men vraagt: ‘hé welke ik is eigenlijk waar?’
‘Ik’, ‘ik’, ‘ik’ roepen mijn ikken dan door elkaar.
En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer
Verzoek om stilte in mijn bovenkamer
En dan geef ik met een vorstelijk gebaar
Het woord aan mijn ik van 9 jaar.

Harry Jekkers’

Leerdoelen
• Opdoen van basiskennis over Voice Dialogue
• Eigen sub persoonlijkheden leren kennen en deze herkennen bij de cliënt
• Leren faciliteren van verschillende werkvormen
• Werken met polariteiten (bijvoorbeeld verstand – gevoel, kracht – onzekerheid)
• Oefeningen om het schuiven van de energiepatronen bij jezelf en daarna bij de ander te zien en te voelen.
• Werken met de 3 -D bus
• Integratie van verschillende Voice Dialogue werkvormen in je eigen manier van coachen.

Kosten: € 450,00