GROOTS
IN ’T KLEIN

Verblijf en begeleiding

Verblijf en therapie

Groots in ’t Klein op de Thuishaven is er voor volwassenen vanaf 18 jaar die vast zijn gelopen in het leven en er baat bij hebben om in een andere, natuurlijke omgeving aan herstel of preventie te werken.

Zoals het kleine zich een plek verwerft in het grote geheel, is ook het grote geheel terug te brengen naar al het kleins. Dat is waar Groots in ’t Klein op de Thuishaven voor staat. Welzijn van onszelf en de wereld om ons heen, kent een sleutelpositie. We besteden veel aandacht aan de natuur en ons lichamelijk, mentaal en spiritueel welbevinden. We kiezen voor een compacte, maar diverse groep mensen die hier tijdelijk mogen wonen, met en zonder hulpvraag. Zo creëren we voldoende draagvlak om degene die het nodig heeft, te kunnen ondersteunen.

Een goede dagstructuur is belangrijk. Elke dag om 09:00uur starten we met een deelronde met ieder die zich op dat moment op het terrein bevindt. Daarna gaat ieder, naar draagkracht, zijn eigen weg met wat er te doen is; werken in het voedselbos, de moestuin of met (onderhouds) klusjes. Samen houden we ook de ruimtes schoon. Er zijn ook mensen die buiten de Thuishaven een vorm van werk en dagbesteding hebben.

De mensen die met een hulpvraag op de Thuishaven verblijven, hebben zelf al een therapeut gezocht of worden op de Thuishaven doorverwezen naar therapeuten/coaches die bij ons bekend zijn en waarvan wij denken dat het bij deze persoon past. 

Groots in ‘t Klein op de Thuishaven biedt ook regelmatig momenten aan van bezinning in de vorm van o.a. Keltische Cirkels of Stadsverlichting

 

 

 

wij ONDERSTEUNEN JOU:

– Te verwerken, te accepteren en te rouwen.

– Vorm te geven aan iets waar je (nog) niet over kunt praten.

– Meer heelheid als mens te ervaren.

– Uiting te geven, te beleven en doorleven wat op dit moment jouw aandacht nodig heeft.

– Verbinding te maken met dat wat onbewust in jou leeft.

– (weer) plezier te ervaren.

– Nieuwsgierig naar jezelf te kunnen kijken.

– Om te leren gaan met angsten. – Grenzen te stellen.

– Verbondenheid te ervaren met jezelf, de mensen om je heen en de natuur.

– Persoonlijke handvatten te creëren om los te laten wat je niet meer dient en aan te gaan wat je verder brengt.