GROOTS
IN ’T KLEIN

Therapie, begeleiding en verblijf

Verblijf, begeleiding, therapie

Groots in ’t Klein op de Thuishaven is er voor volwassenen vanaf 18 jaar die vast zijn gelopen in het leven en er baat bij hebben om in een andere, natuurlijke omgeving aan herstel of preventie te werken.

Zoals het kleine zich een plek verwerft in het grote geheel, is ook het grote geheel terug te brengen naar al het kleins. Dat is waar Groots in ’t Klein op de Thuishaven voor staat. Welzijn van onszelf en de wereld om ons heen, kent een sleutelpositie. We besteden veel aandacht aan de natuur en ons lichamelijk, mentaal en spiritueel welbevinden. We kiezen voor een compacte, maar diverse groep mensen die hier tijdelijk mogen wonen, met en zonder hulpvraag. Zo creëren we voldoende draagvlak om degene die het nodig heeft, te kunnen ondersteunen.

Een goede dagstructuur is belangrijk. Elke dag om 09:00uur starten we met een deelronde met ieder die zich op dat moment op het terrein bevindt. Daarna gaat ieder, naar draagkracht, zijn eigen weg met wat er te doen is; werken in het voedselbos, de moestuin of met (onderhouds) klusjes. Samen houden we ook de ruimtes schoon.

Voor de mensen die met een hulpvraag op de Thuishaven verblijven, richt het middagprogramma zich op ervaringsgerichte activiteiten als creativiteit, meditatie, wandelen of muziek. ’s Avonds bereiden we een gezonde maaltijd voor, het liefst van eigen oogst uit de moestuin en het voedselbos. Altijd biologisch en vegetarisch.

Groots in ‘t Klein op de Thuishaven biedt je therapie/coachings/begeleidingsmomenten in combinatie met verblijf. Bij voorkeur van maandag tot vrijdag. Je gaat in het weekend naar huis om zo de opgedane ervaringen in je eigen omgeving toe te passen.

Er bestaat een grote kans dat een deel vergoed kan worden vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of vanuit PGB (Persoonsgebonden Budget). 
In de basis word je begeleid door Iris Bens, zie ook haar website: www.grootsinhetklein.nl.
Naar behoefte kunnen ook andere (ervaringsgerichte) therapeuten ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld een lichaamsgericht therapeut en een muziektherapeut.
Voor meer informatie kun je mailen naar grootsinhetklein@gmail.com of bellen naar 0611115583 

 

 

wij ONDERSTEUNEN JOU:

– Te verwerken, te accepteren en te rouwen.

– Vorm te geven aan iets waar je (nog) niet over kunt praten.

– Meer heelheid als mens te ervaren.

– Uiting te geven, te beleven en doorleven wat op dit moment jouw aandacht nodig heeft.

– Verbinding te maken met dat wat onbewust in jou leeft.

– (weer) plezier te ervaren.

– Nieuwsgierig naar jezelf te kunnen kijken.

– Om te leren gaan met angsten. – Grenzen te stellen.

– Verbondenheid te ervaren met jezelf, de mensen om je heen en de natuur.

– Persoonlijke handvatten te creëren om los te laten wat je niet meer dient en aan te gaan wat je verder brengt.

ZORGAANBOD & VERBLIJF
OP DE THUISHAVEN