NIEUWSBRIEF

April & mei 2023

Beste vrienden van de Thuishaven,

Beste vrienden van de Thuishaven. Welkom in de nieuwsbrief van april/mei 2023. In deze nieuwsbrief lees je wat ons in de afgelopen tijd heeft beziggehouden en welke activiteiten er op de planning staan.
In de voortuin/eetbare tuin hebben al vele handen zich vuil gemaakt tijdens het onkruid wieden. Cleo maakt bordjes voor elk eetbaar gewas in de voortuin.
Het voedselbos kleurt steeds groener. Startend bij de amandelbomen, beginnen fruit en notenbomen één voor één in bloei te staan. Ook de brandnetels schuwen niet zich te laten zien. Rond deze tijd bevatten de brandnetels de meeste voedingsstoffen, dus trokken we onze handschoenen aan om de toppen te plukken en te verwerken tot een heerlijke, grote pan soep. Verder hielden we een bijeenkomst over het eigendomsvrij maken van de Thuishaven. Een plan van Jeroen om de Thuishaven en de grond die daaromheen ligt, weer van zichzelf te maken. Samen met Romy maakte Jeroen een documentje om uit te leggen wat dit inhoudt. Lees onderaan deze pagina de uitgebreide beschrijving.
Zo wisselen we ons werk buiten af met de verbouwing binnen. Terwijl we wachten op de plaatsing van de ramen, houden we ons bezig met behangen en bekleden met schaaldelen uit de houtzagerij.
Verder is het nationale zaaidag op 22 april. Er wordt dan extra aandacht gevraagd voor de bestuivers. The Pollinators voeren hierbij een actie om voedselbanken voor bijen uit te zetten door heel Nederland. De Thuishaven is ook zo’n voedselbank, dus kom je zakje voedselbankzaad voor de bijen bij ons halen!

Thuishaven Vrij van Eigendom                         
In gesprek met Jeroen van Steen                                                                    
Zeewolde 25-03-202

                                                                                        De Thuishaven gaat vrij van eigendom worden. Hoe kom je daarzo bij?

In mijn ‘vorig’ leven als gangbaar melkveehouder met een zeer intensief bedrijf (lees veel koeien en relatief weinig grond) heb ik een fruitteeltbedrijf van 19 hectare gekocht. De bomen heb ik destijds laten rooien en de grond kwam in dienst van het melkveebedrijf en er werd gangbare akkerbouw bedreven in maatschap met een andere boer.

Ondertussen is er veel veranderd in mijn leven. Geen melkveehouder meer en door meditatie en mijn veranderende omgeving (hierbij wil ik het Veerhuis van Henry Mentink zeker noemen) ben ik zelf ook veranderd. Sinds 2013 woon ik aan de Sterappellaan in Zeewolde waar de eerder genoemde grond ligt. Vanaf 2016 ben ik begonnen om deze plek vorm te geven door meer te delen.

En toen een volgende stap. Wat hield dat in?

Door de kans te hebben gekregen het melkveebedrijf van mijn schoonouders over te nemen en ondernemend te zijn, in combinatie met de enorme prijsstijgingen van de grond, kwam ik in de positie dat er opeens veel vermogen in het bedrijf zat. Lees met name, waarde.
Als kind werd ik geboren in een nest met ouders werkzaam in het sociale domein. Die lucht die ik als eerste inademde is van iedereen. En nu, 59 jaar later is grond van mij, niet van ons allen of van de Aarde zelf. Eigenlijk best vreemd. We zijn allen gelijk en wat is er ondertussen veel ongelijkheid. Sinds ongeveer twee jaar loop ik met het idee rond om de grond en het erf (woonhuis, schuur en tiny houses) vrij te maken van eigendom.

 

Wat is het idee nu?

Ik schenk de grond en het erf aan een stichting die van niemand is. Daarmee zijn deze vrij van eigendom, weer van zichzelf. Het uitgangspunt van de stichting zijn de missie en visie van Thuishaven. Hierin staan bijvoorbeeld woorden als bewustwording, consuminderen, natuurontwikkeling, biodiversiteit, eigen voedsel produceren. Op 15 hectare grond wordt door Team Twisk Organic biodynamische groenten geteeld. Deze inkomsten komen in een bron terecht. Net zoals de toekomstige opbrengsten van de 4 hectare voedselbos.
De bron zijn de financiële opbrengsten. Het idee is om met ongeveer zes mensen om die bron te zitten en samen te beslissen wat met dit geld te doen. Sommigen zullen geen financiële bijdrage nodig hebben, anderen weer wel. Samen beslissen we wat er nodig is voor deze plek en de wereld, met als uitgangspunt de missie en visie van de Thuishaven. Een besluit wordt alleen genomen als we er allemaal Vrede mee hebben.

 

Zo dragen we bij aan een stukje wereldvrede.